Konstrukcje do opisywania przyszłości

Temat przeniesiony do archwium
Witam, mam dwa pytania dotycznące opisywania przyszłości.

1. Kiedy używamy will+czasownik? A kiedy be likely to + czasownik
Mamy np takie zdanie:
She is likely to be tired after the journey.
Czy można napisać(jak poniżej) i nie będzie błędu?
She will be tired after the journey.

2. Kiedy używamy be due to, a kiedy present simple?

Np takie zdanie:
The play is due to start at 5 p.m.

Można napisać?
The play starts at 5 p.m?
1. imo, mogą być obie konstrukcje i) może będzie zmęczona, ii) będzie zmęczona