Tłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Mam pytanie czy dobrze tłumacze cały ten tekst na język polski? Pochodzi on z tekstu czytania ze zrozumieniem z próbnego egzaminu ósmoklasisty.
,,This is a story a friend of mine, who works for the police, once told me: The police were looking for a thief for a couple of months, but he was
impossible to catch. Finally, the thief felt sorry for them. One day he left the officers a handwritten note, with his name and mobile number on it. The note said, ‘Ok – call me and I will come down and sort whatever out! After I finish work is best.’ Officers on duty tweeted a picture of the message. They only changed the name and the telephone number, to avoid giving away the thief’s identity details. ,,To jest historia mojego przyjaciela, który pracuje dla policji, kiedyś mówił mi: Policja szukała jakiegoś złodzieja przez parę miesięcy, ale on był niemożliwy do złapania. W końcu ten złodziej użalał się (współczuł) im. Pewnego dnia zostawił oficerom ręcznie napisany liścik ze swoim imieniem i numerem telefonu. Na liściku było napisane, 'Dobrze - zadzwoń do mnie i ja zejdę z ceny i załatwię wszystko'. Po tym jak kończę pracę jest najlepiej.(nie powinno być ,,the best"?) Oficerowie na służbie dodali na Tweetera zdjęcie tej wiadomości. Oni tylko zmienili nazwisko i numer telefonu, żeby uniknąć wycieku danych tożsamości złodzieja".
edytowany przez Karolinaa01: 22 mar 2020
historia ktorą moj przyjaciel

zejde z ceny?

nie musi byc the best, jezeli mamy 'najlepiej', a nie 'najlepszy'
Ok, dziękuję. Takie znaczenie ,,come down"-,,zejść z ceny" było w słowniku diki.pl, a więc jakie powinno być ?
popatrz w inne slowniki
zejsc na dol
No właśnie. Gdy się z kimś targujesz, możesz powiedzieć np "Could come down (on the / in price) a little."
edytowany przez Aaric: 22 mar 2020
moze po prostu: przyjde i sie z czego tam rozliczymi.
Właśnie chyba ciężko to bardzo jednoznacznie przetłumaczyć. Dziękuję
tak, trudno podpiąć pod konkretne znaczenie.
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Nauka języka