Good and bad features?

Jak powiedzieć w Języku angielskim: "te cechy są jednocześnie dobre i złe" albo "te cechy sa zarazem dobre jak i złe"
np,
These traits are both good and bad.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia