Proszę o pomoc - zdania, słówka .

Temat przeniesiony do archwium
Witam, chciałbym pomocy w zadaniu. Zadanie polega na tym, że są luki w zdaniu i trzeba w nie wpisać jedno slówko.

moje odp ;
2. a lot
3. more
4. - nie wiem
5. the
6.so lub TOO bardziej mi te drugie pasuje
7. nie wiem
8 than, ale bardziej odpowiednie wydaje mi sie ze by bylo FROM - From mine
9. more
10. How

Zdania ;
2. The tunnel was ___ narrower than i thought and i accidentally damaged my car

3. I really like this bike, but unfortunately, it's the ___ expensive and i can't afford it.

4. My bro is definitely the lucke __ in our family. He's won the lottery twice.

5. Kim is ___cleverest student in our school

6. I felt exhausted yesterday, but luckily, I'm ___tired today

7. My suitcases are the two light blue ___ over there.

8. My colleague's desk is tidier ___ mine. I have papers everywhere!

9. Coffee is ___ addictive than some people realize

10. The exam wasn't as bad ___ i thought it would be.
Gdzie jest 1?
2. a lot = 2 słowa; m___
3 naj
4. luckIEST? Dobrze napisałeś to zdanie?
6. tylko?
7. l.mn od 1
8. 1
10. inne 'jak'
Pierwsze jest zrobione jako przykład, w drugim more a w trzecim most ? W 4 ma być lucky, literówka ..
w 6 dałbym more tired today ? przy 7 nie wiem xd . 8 than mine ? 10. as ? czy like?
4. 1
6. the opposite
7. l.mn. od #4
10 które byś wybrał?

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie