Jak to będzie po angielsku?

Temat przeniesiony do archwium.
Jak w temacie. Zdanie: Już od progu powitało ją zimne spojrzenie.
A cold stare welcomed her the moment she stepped through the door.
The moment she walked in she was greeted by a cold look/stare
A cold look/stare greeted her right from the doorway
"cold stare" is not welcoming :)
tak, greeted będzie lepsze

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia