Mowa zależna

Temat przeniesiony do archwium.
'She is having dinner' said Peter

Peter said she was having dinner then

Czy jeżeli zamiast Peter said powiem Peter says to czy wtedy nie muszę stosować mowy zależnej i mogę powoedzieć Peter says that she is having dinner?
Jesli czasownik wprowadzajacy jest w czasie terazniejszym, to nie stosuje sie nastepstwa czasow. Mowa zalezna jest caly czas.
Cytat: chippy
Jesli czasownik wprowadzajacy jest w czasie terazniejszym, to nie stosuje sie nastepstwa czasow. Mowa zalezna jest caly czas.

Amen to that.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa