Rodzajnik

Czy w zdaniu when i say "cup" i want you to get up przed cup powinno znajdować się "a" i dlaczego? To zdanie odnosi się do zabawy z dziecmi, żeby słuchały słów jakie wypowiada nauczyciel i żeby kiedy usłyszą cup wstały
bez przedimka. Nie mówisz o pewnej filiżance, ale o słowie 'cup'.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa