Przedrostki i przyrostki czasowników angielskich

Przedrostki i przyrostki i jakie czasowniki można z nich wykombinować

przedrostki ab-, ad-, com-, con-, de-, dis-, ex-, e-, im-, in-, ob-, per-, pre-, pro-, re-, sub-
przyrostki -tract, -pel, -fer, -vert, -cur, -duce, -sume, -tain, -mit, -press, -nounce, -pound, -plete, -voke, -pose, -scribe, -sist, -tend, -claim, -sent, -volve

-tract subtract, contract, distract, retract
-pel repel, expel, impel, compel
-fer transfer, refer, defer
-vert invert, subvert, convert
-cur occur, incur
-duce induce, produce
-sume assume, presume, consume
-tain pertain, contain, detain, obtain, retain
-mit submit, admit, vomit, commit
-press depress, impress, suppress, express, compress, repress
-nounce announce, pronounce, denounce
-pound compound, expound, impound
-plete complete
-voke evoke, revoke, invoke, provoke
-pose impose, suppose, depose, expose, compose, propose
-scribe transcribe, inscribe, prescribe, describe, ascribe
-sist insist, persist, consist, resist
-tend pretend, attend, intend
-claim reclaim, proclaim, declaim
-sent resent, absent, present, consent
-volve involve, revolve, evolve
Word Formation, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.