Przedrostki pochodzenia łacińskiego

Przedrostki pochodzenia łacińskiego:

co-, re-, ex-, inter-, bi-, pre-, semi-, post-, mono-, multi-, trans-, super-, pro-, sub-, uni-

co- wspólne
co-pilot drugi pilot
co-operation kooperacja
co-education wspólna edukacja
re- ponownie
rewrite przepisz
reread przeczytaj ponownie
repaint przemaluj
ex- były
ex-president były prezydent
ex-husband były mąż
inter- między
intercontinental międzykontynentalny
international międzynarodowy
bi- dwu, bi-
bilingual dwujęzyczny
bisexual biseksualny
bicycle rower (dwa kółka ;-)
pre- przed, wcześniejszy
prehistoric prehistoryczny
premature niedojrzały
preliminary wstępny
semi- pół
semicircle półkole
semicentenary półwiecze
semiliterate półanalfabeta
post- po
post-war powojenny
postgraduate podyplomowy
mono- jedno-
monosyllabic jednosylabowy
monotone jednostajny
monogamy monogamia
multi- wiele
multi-millionaire multimilioner
multiple choice wielokrotny wybór
trans- trans-
poprzez
transatlantic transatlantyk
transplant transplantacja
translation tłumaczenie
super- ponad-, nad-
super-natural nadnaturalny
supersonic ponaddźwiękowy
pro- pro-, popierający
pro-liberal proliberalny
pro-Islamic proislamski
sub- pod-
submarine podwodny
subterranean podziemny
subconscious podświadomy
uni- jeden, jednorodny, jednostronny
uniform mundur = ujednolicone ubranie
unique unikatowy = jedyny w swoim rodzaju
unilateral jednostronny
Word Formation, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.