Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia online

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Complete the sentences using [as..as] or [not so..as].
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich

  1. I'm thin Mike. I'm fatter.

  2. My car is good theirs. It's the same standard.

  3. He earns more than me. My salary is high his.

  4. I'm old John. We were both born in 1960.

  5. She's tired me. We went jogging together.

  6. I'm rich you. I can't afford that holiday.

  7. It's not cold but it is warm yesterday.

  8. My room is big yours. They're the same size.

  9. Poland is small Holland. The difference is clear.

  10. I'm smart Mark. He's more intelligent.

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników angielskich:

Zobacz także: Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich lub wszystkie Przymiotniki (Adjectives) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: