Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#834
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences using [as..as] or [not as/so..as].

Uzupełnij zdania, stosując [as..as] lub [not as/so..as].

  1. Kevin is nervous me. We react in the same way.

  2. My cat is young yours. I got mine a long time ago.

  3. Kate's bike was cheap mine. We paid the same price.

  4. I'm responsible my sister. She's more mature.

  5. The movie you chose was boring the previous one. Bad choice again!

  1. Your garden is beautiful Mary's. You've done a great job!

  2. Looks are important character. Traits of character only count.

  3. That exercise was easy the other one. I found it quite tricky, actually.

  4. The play was interesting I expected it to be. I really enjoyed it.

  5. I'm happy I was before the argument. Everything is back to normal.

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

poprawka, chodziło o to czemu nie może być "not as young as"

dlaczego w drugim musi być not so young as, a nie może być as young as?

Thank you, ang.pl

W pierwszym błąd "as nervousa as".