Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#835
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences. Use the comparative form of adjectives.

Uzupełnij zdania stopniem wyższym przymiotnika.

  1. I'd like to have long hair. It's too short now.

  2. Climbing mountains is dangerous than hiking.

  3. He was lucky in his late life than in his youth.

  4. We need to buy a big table but it has to be cheap than the one we saw yesterday.

  5. I think Madonna is famous than Janet Jackson.

  1. It's far to the bank than I thought.

  2. I'll talk to my mother. Her advice will be useful than yours.

  3. I'm much good at tennis than my old sister.

  4. Life is complicated than you believed it to be.

  5. I'm a bit thin than my brother but he's tall .

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

cossak

old - elder - the eldest stary (kiedy mówimy o starszeństwie w rodzinie,
oprócz porównań z than - patrz przykłady poniżej)

old - older - the oldest stary

My elder sister works in London. Moja starsza siostra pracuje w Londynie.
Mary is her eldest daughter. Marysia jest jej najstarszą córką.
My sister is five years older than me. Moja siostra jest pięć lat starsza ode mnie.

W przykładzie 8 forma "older" jest tak samo poprawna jak "elder" ;)
Dzięki pozdro :3

elo320

Thank you, ang.pl