Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#1791
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences. Use the comparative form of adjectives.

Uzupełnij zdania stopniem wyższym przymiotnika.

  1. Which sister is pretty ? Kate or Sue?

  2. John has lost a lot of weight. He was much fat the last time I saw him.

  3. I find dogs to be intelligent than cats.

  4. I'm much happy now than I was this time last year.

  5. Your brother is definitely serious than you.

  1. The blue dress is nice than the brown one. The colour is good .

  2. It's easy to say something than to do it.

  3. When he was a child, he was normal than he is now.

  4. My new flat seems large than Richard's.

  5. George always gets bad grades than mine at school.

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników angielskich:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Thank you, ang.pl