Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Complete the sentences. Use the comparative form of adjectives.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich

  1. Which sister is pretty? Kate or Sue?

  2. John lost a lot of weight. He was much fat the last time I saw him.

  3. I find dogs to be intelligent than cats.

  4. I'm much happy now than I was this time last year.

  5. Your brother is definitely serious than you.

  6. The blue dress is nice than the brown one. The colour is good.

  7. It's easy to say something than to do it.

  8. When she was a child, she was normal than she is now.

  9. My new flat seems large than Richard's.

  10. George always gets bad grades than mine at school.

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników angielskich:

Zobacz także: Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich lub wszystkie Przymiotniki (Adjectives) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: