Present Simple czasownik to be – ćwiczenia

Polecenie:

Complete the examples with the correct form of the verb to be. Do not use short forms.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Simple - pytania i przeczenia

  1. How old you?

  2. I sixteen.

  3. this house really a hundred years old?

  4. How old your husband?

  5. My pen twenty years old!

  1. How old your parents?

  2. This museum over fifty years old.

  3. My brother eighteen.

  4. These houses over two hundred years old.

  5. How old these children?

Więcej ćwiczeń dla Present Simple - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple - pytania i przeczenia lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Komentarze (2)

:) wstawianie czasowników bardzo proste - nie ma literówek :)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.