Present Simple - pytania i przeczenia

pytania w Present Simple

Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator). Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą. To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie w pytaniu nie dodajemy końcówki -s do czasownika głównego - otrzymuje ją operator. Wyjątkiem są pytania o podmiot (o nich trochę niżej).

Aby utworzyć pytanie ogólne, zaczynamy od operatora:

playDo you like apples? Lubisz jabłka?
playDoes she smoke? Czy ona pali?
playDo we always have to be late? Czy my zawsze musimy się spóźniać?

Możemy także sprecyzować nasze pytania (pytania szczegółowe), zaczynając pytanie od słówka pytającego:

playHow do you get to work? Jak się dostajesz do pracy?
playHow often does she go out in the evenings? Jak często ona wychodzi wieczorami?
playWhat do you usually have for breakfast? Co zwykle jecie rano na śniadanie?

I dalsze przykłady:

playWhat do you want for Christmas? Co chcesz pod choinkę?
playWhere does she work? Gdzie ona pracuje?
playWhat time does he leave? O której on wyjeżdża?
playHow much do you earn? Ile zarabiasz?
playWhat does it mean? Co to znaczy?
playWhere do you live? Gdzie mieszkasz?
playWhen do you usually go on holiday? Kiedy zwykle wyjeżdżacie na wakacje?

Uwaga! W pytaniach o podmiot w formie twierdzącej nie używamy operatora. Gdy pytamy kto lub co, czasownik będzie w 3. osobie liczby pojedynczej, czyli z końcówką -e(s):

Who knows the truth? Kto zna prawdę?
What makes you so sad? Co cię tak smuci?
Who lives here? Kto tu mieszka?
What brings you here, boys? Co was tu sprowadza, chłopcy?

Gdy forma pytania sugeruje podmiot w liczbie mnogiej (How many...?), czasownik będzie w formie, której używamy dla liczby mnogiej, czyli bez końcówki -e(s):

How many people live here? Ile osób tu mieszka?

Pytania o podmiot w formie przeczącej będą miały operator + not + bezokolicznik lub never + czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej:

Who doesn't want to know the truth? Kto nie chce znać prawdy?
Who doesn't know her? Kto jej nie zna?
Who doesn't wear glasses? Kto nie nosi okularów?
Who never wears glasses? Kto nigdy nie nosi okularów?

Gdy pytanie w formie przeczącej sugeruje podmiot w liczbie mnogiej (How many...?), użyjemy don't + bezokolicznika:

How many people don't have a bank account? Ile osób nie ma konta w banku?

pytania z czasownikiem to be

Jeżeli głównym czasownikiem jest to be, musimy zapomnieć o do/does.

Pytania tworzymy przez inwersję:

Are they ever on time? Czy oni kiedykolwiek są na czas?
Is Tom free on Monday afternoons? Czy Tom jest wolny w poniedziałki po południu?
Are you sometimes tired after work? Jesteś czasami zmęczony po pracy?

przeczenia w Present Simple

Tutaj także używamy operatora do/does, do którego dodajemy słówko not i przeczenie gotowe:

playI don't like milk. Nie lubię mleka.
playHe doesn't smoke. On nie pali.

W języku potocznym najczęściej łączymy operator i playnot:

playdo not » playdon't
playdoes not » playdoesn't

I przykłady:

playMike doesn't read books very often. Mike nie czyta książek za często.
playI don't go to work on Sundays. Nie chodzę do pracy w niedziele.
playWe don't usually sing in the middle of the street. Zwykle nie śpiewamy na środku ulicy.

przeczenia z czasownikiem to be

Tutaj potrzebne nam będzie dodatkowe słowo: playnot (czyli nie), które dodajemy do to be:

Tom is not free on Monday afternoons. Tomek nie jest wolny w poniedziałkowe popołudnia.

W języku potocznym najczęściej łączymy dwa słówka:

playis not » playisn't
playare not » playaren't

Komentarze (64)

Witam. Ku łatwiejszemu zrozumieniu prosił bym o wyłożenie części o zadawanie pytań. Do/doest do pytań o to czy ktoś coś robi czyli innymi słowy pytanie do kogoś czy ktoś coś? A pytanie "O" Toma w którym jest z forma to be, "is he"? Czy dobrze to rozumiem? Bo to iż pytanie pada na czasownik to be jest dla mnie przynajmniej mało zrozumiałe.

Jak jest z tym "How many...?"? Czy używamy operatora "do"? W przykładzie nie jest użyty ("How many people live here?") natomiast w ćwiczeniu nr 5 jest użyty ("How many cups of tea DOES Joe drink a day?")? Pytania różnią się tym, że w 1 podmiot jest w l mn. (people) a w 2 podmiotem jest l. poj. (Joe).

Does jest tylko w 3 osobie liczby pojedynczej w pytaniu. W zdaniu twierdzącym masz : She lik(es) strawberries. Pytanie tworzysz od tego likes...zn. Does she like strawberries? Zn.zabierasz " s "od tego "like" i wtedy wychodzi Ci "does" na początku. W innych osobach tak jak I, You, We, You, They jest użytkowane Do ponieważ:
I like strawberries. Do I like strawberries? You like strawberries. Do you like strawberries? We like strawberries. Do we like strawberries? They like strawberries. Do theyy like strawberries? Tak samo masz z przeczeniem. Does'nt tylko w 3 osobie liczby pojedynczej a w reszcie jest don't.

Dlaczego raz do raz does omg

Uwzględnijcie pytania tworzone ze zdań z to be.

ok ;-)

Dlaczego "What passes quickly if you work hard?"
a nie "What does pass quickly if you work hard?"

zad 10
Dlaczego exercises zamienia się na exercise?

zad 10
Dlaczego exercises zamienia się na exercise?

kolezanki = girlfriends - Am I right?

Maggie's friends are from Ohio - tak liczba mnoga "friends" dlatego "are". Natomiast Where is your teacher from? "your teacher" czyli twój nauczyciel - liczba pojedyncza więc bez wątpienia "is" pozdrawiam ;)

bellus: bo zdanie się odnosi do auta. to nasze AUTO często się psuje, a nie MY. także wszystko w zdaniu jest w porządku :)

Proszę o pomoc dlaczego w ćwiczeniu jest:
our car often breaks down ---> our nasz ? przecież to nie jest 3os. l. poj. dlaczego nie jest break ? A w pytaniu jest does ? Dlaczego ?

maciejliss Ponieważ chodzi o liczbę mnogą mężczyźni (men) a nie jeden mężczyzna (man)

To jest świetne

"w twierdzeniu 'She has'
w pytaniu Does she has czy have?

w cwiczeniu wyszlo ze ma być 'Does she have' "
Does she have jest dobrze, ponieważ w "Does" jest już dodana końcówka "es" , wiec nie możesz już tego zrobić w czasówniki have :)

Ok już wiem :)

Dlaczego jak mam zdanie Men usually give flowers to women. i robie z tego pytanie i zaczynam od Does to mi skreśla i pokazuje że powinno być Do? przecież Men to on czyli he czy 3 os liczby poj. ?

w twierdzeniu 'She has'
w pytaniu Does she has czy have?

w cwiczeniu wyszlo ze ma być 'Does she have'

jak to gdzie twierdzenia? wcześniej przecież jest budowa zwykłych zdań...

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.