Present Simple czasownik to be – ćwiczenia

ćwiczenie nr
#1910
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Choose the correct word to complete the examples.

Wybierz właściwe słowo do uzupełnienia zdań.

  1. How   is this church?

  2. These buildings are fifteen   old.

  3. My dog   ten years old.

  4.   old is your wife?

  5. How   are your children?

  1.   am twelve.

  2. Those paintings   over a hundred years old.

  3. Their dog   two years old.

  4. Is this baby   month old?

  5. How old   your boss?

Więcej ćwiczeń dla Present Simple - pytania i przeczenia:
0974
 
0%
1910
 
Choose the correct word to complete the examples.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

:)

Thank you, ang.pl /

łatwo

no tak

izi pizi