Present Simple czasownik to be – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct word to complete the examples.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Simple - pytania i przeczenia

  1. How   is this church?

  2. These buildings are fifteen   old.

  3. My dog   ten years old.

  4.   old is your wife?

  5. How   are your children?

  1.   am twelve.

  2. Those paintings   over a hundred years old.

  3. Their dog   two years old.

  4. Is this baby   month old?

  5. How old   your boss?

Więcej ćwiczeń dla Present Simple - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple - pytania i przeczenia lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Komentarze (5)

:)

Thank you, ang.pl /

łatwo

no tak

izi pizi

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.