Cechy charakteru – ćwiczenia leksykalne na poziomie średniozaawansowanym

ćwiczenie nr
#2650
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. We need   engineers for this project.

  2. Were you very   when your book didn't get published?

  3. Would you   turn the music down? I'm getting a headache!

  4. Most of my teachers at school were extremely  .

  5. My piano teacher is quite   when I make mistakes.

  1. Gerald and Martha seem to be  . They're always kissing.

  2. Teenagers are often   for reasons that only they understand.

  3. Ken is so   when he's in the forest. He loves the quiet nights.

  4. Aren't you   to know how I did in my exams?

  5. Patricia was very   to me at the party and said not a word to me.

Więcej ćwiczeń dla Cechy charakteru i usposobienia (A1-B1):
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

W przykładzie 9 powinno być curious - ciekawy