Cechy charakteru (A1–B1) – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2784
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Our new neighbours are very   and like to chat with me.

  2. Steve can be   when he doesn't get what he wants.

  3. You look very sleepy. Why are you so  ?

  4. The children are very  . I can't hear a thing in their room.

  5. Find something useful to do if you're  . How about cleaning your room?

  1. What   film! I'm going to bed!

  2. You can't break things just because you're  .

  3. I'm   about my mother. She's been very sad recently.

  4. Pete's  ! He's planning to cross the Sahara Desert alone.

  5. I love to see a   pair walking in the park.

Więcej ćwiczeń dla Cechy charakteru i usposobienia (A1-B1):
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Pytanie 4 wskazuje na błędną odpowiedź: "The children are very QUIET. I can't hear a thing in their room". Powinno być LOUD/NOISY

ale jestem kozakiem w ten angielski

fajnie

ekstra

super