Present Perfect Continuous budowa – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#897
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences with the correct form of the verb.

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika

  1. I do some decorating since I woke up but I feel like playing football later on.

  2. He talk to her for hours. I think he's in love with her!

  3. The baby sleep all day. It's time to feed her.

  4. I collect stamps since I was eleven. It's my hobby.

  5. My father repair his car since this morning.

  1. Joe and Nick play tennis for three hours. It's time they had dinner.

  2. I drink , so I can't drive you home.

  3. She write e-mails all morning and she's still at it.

  4. We carry these heavy bags all day. Our backs are hurting.

  5. My brother cut wood all day. That's why he can't move now.

Więcej ćwiczeń dla czas Present Perfect Continuous:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Jeśli chodzi o PP i PPC jak ymcaa zasugerował, można używać w tym samym momencie, z tym, że w PP mówimy, że to długi okres, a w PPC, że nie tak długi, czyli to taka mała delikatna dodatkowa informacja ;) ( chodzi o to, że dla kogoś 5 lat mieszkania gdzieś tam to długo, a dla osoby mówiącej to samo tylko przy użyciu PPC, nie było to tak długo).

@ymcaa

Zgadza się, zazwyczaj w sytuacji gdy używamy since/for czyli określamy jak długo jakaś czynność trwa bo to nam konwertuje wypowiedź w języku polskim zawsze na czas teraźniejszy (zbieram znaczki nie zebrałem znaczki) i nie można wtedy określić czy czynność jest dokonana (PP) czy ciągła (PPC).
Generalnie jak jakaś sytuacja jest długoterminowa, względnie stała (np. I have lived in Poland for 20 years) używamy PP a PPC przy sytuacjach tymczasowych, ale w praktyce jak czytam i widzę, stosuje się to wymiennie i nie ma różnicy.

Dla uczących się czasu PPC: Pamiętajcie o tym, że w niektórych sytuacjach PPC i PP znaczą to samo i można je użyć w tym samym momencie. Przeanalizujmy zdanie nr 4. (I ... (collect) stamps since I was eleven. It's my hobby.). Można tu użyć zarówno PPC i PP, ponieważ oba mówią o czynności regularnie wykonywanej od pewnego czasu. PP to czas, w którego używamy, by m.in. powiedzieć o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa aż do teraz. W PPC jest podobnie, bowiem opowiadamy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej (tutaj: zbieranie przez kogoś znaczków).

Dziękuję o(^▽^)o

Thanks, ang.pl/

Thanks, ang.pl/