Present Perfect Continuous budowa – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences with the correct form of the verb.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: czas Present Perfect Continuous

  1. I do some decorating since I woke up but I feel like playing football later on.

  2. He talk to her for hours. I think he's in love with her!

  3. The baby sleep all day. It's time to feed her.

  4. I collect stamps since I was eleven. It's my hobby.

  5. My father repair his car since this morning.

  1. Joe and Nick play tennis for three hours. It's time they had dinner.

  2. I drink, so I can't drive you home.

  3. She write e-mails all morning and she's still at it.

  4. We carry these heavy bags all day. Our backs are hurting.

  5. My brother cut wood all day. That's why he can't move now.

Więcej ćwiczeń dla czas Present Perfect Continuous:

Zobacz także: Opis gramatyki: czas Present Perfect Continuous lub wszystkie Present Perfect Continuous ćwiczenia

Komentarze (3)

Dla uczących się czasu PPC: Pamiętajcie o tym, że w niektórych sytuacjach PPC i PP znaczą to samo i można je użyć w tym samym momencie. Przeanalizujmy zdanie nr 4. (I ... (collect) stamps since I was eleven. It's my hobby.). Można tu użyć zarówno PPC i PP, ponieważ oba mówią o czynności regularnie wykonywanej od pewnego czasu. PP to czas, w którego używamy, by m.in. powiedzieć o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa aż do teraz. W PPC jest podobnie, bowiem opowiadamy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej (tutaj: zbieranie przez kogoś znaczków).

Dziękuję o(^▽^)o

Thanks, ang.pl/

Thanks, ang.pl/

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.