Egzaminy Cambridge - FCE - First Certificate in English

 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego FCE?

 • FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
 • Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
 • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. FCE lub CAE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo FCE?

 • FCE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym.
 • FCE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Z jakich części składa się egzamin FCE?

Egzamin FCE składa się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Reading (Czytanie): 1 godzina

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism.  Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się nie wyrażonych wprost znaczeń.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście poprzez wybór jednego z podanych fragmentów, dopasowywanie informacji do fragmentów tekstu.

część typ ćwiczenia opis ilość ćwiczeń punkty  
Part 1 multiple choice wybór jednej z kilku podanych odpowiedzi 8 pytań
2 za każdą dobrą odpowiedź  
Part 2 gapped text sentences wstawianie zdań do luk w tekście 7 luk 2 za każdą dobrą odpowiedź  
Part 3 multiple matching dopasowanie informacji do fragmentów tekstu 30 pytań 1 za każdą dobrą odpowiedź  

 

 • Writing (Pisanie): 1 godzina 20 minut

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty. Pierwszy z nich to obowiązkowy dla wszystkich kandydatów list lub e-mail o długości 120 - 150 słów. Drugi tekst powinien zawierać 120-180 słów. Zdający ma tutaj do wyboru artykuł prasowy, raport, recenzję, opowiadanie lub wypracowanie. W tej części można też wybrać zadanie oparte na wskazanych lekturach.

 • Use of English (Stosowanie struktur językowych): 45 min.

W tej części egzaminu trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów w tekście, przekształcanie zdań i uzupełnianie tekstu właściwą formą podanego słowa.

część typ ćwiczenia opis ilość ćwiczeń punkty
Part 1 multiple choice lexical cloze wybór jednego z kilku podanych słów 12 luk 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 2 open cloze wstawianie słów do luk w tekście 12 luk 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 3 word formation wstawianie do tekstu właściwej formy podanego słowa 10 luk 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 4 key word transformations parafrazowanie zdań z użyciem podanego słowa 8 zdań 1-2 punkty za każdą dobrą odpowiedź
 • Listening (Rozumienie ze słuchu): 40 minut

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości.

Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów.

Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowaniu informacji do poszczególnych wypowiedzi i uzupełnianiu zdań.

część typ ćwiczenia opis ilość ćwiczeń punkty
Part 1 multiple choice wybór jednej z kilku podanych odpowiedzi 8 pytań 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 2 sentence completion uzupełnianie zdań 10 zdań 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 3 multiple matching dopasowanie informacji do fragmentów nagrania 5 przykładów 1 za każdą dobrą odpowiedź
Part 4 multiple choice wybór jednej z kilku podanych odpowiedzi 8 pytań 1 za każdą dobrą odpowiedź
 • Speaking (Mówienie): 14 minut

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających.  Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie.

Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp.

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem.

Faza trzecia to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji. Polega ono np. na wspólnym rozwiązaniu jakiegoś problemu.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

część typ ćwiczenia opis
Part 1 interview rozmowa z egzaminatorem na tematy ogólne typu rodzina, szkoła, praca, czas wolny
Part 2 individual long turns wypowiedź indywidualna w oparciu o otrzymane ilustracje
Part 3 collaborative task rozmowa z drugim kandydatem w oparciu o otrzymane ilustracje
Part 4 discussion dyskusja obu kandydatów z egzaminatorem

Rejestracja na egzamin FCE

 • W centrum egzaminacyjnym

      Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin FCE, datach egzaminów i innych ustaleniach.

 • W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy

      Możesz zdawać egzamin FCE w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w centrach egzaminacyjnych. Listę akredytowanych ośrodków znajdziesz na stronie http://www.cambridgeesol.pl/centres/index.php

Informacje praktyczne, aktualne daty i cenniki egzaminów znajdziesz na stronie http://www.britishcouncil.org/pl/poland-cambridge-esol-examinations.htm. Tutaj indywidualni kandydaci mogą się także zarejestrować elektronicznie.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Ostatnio czytalam, ze od Stycznia 2015 struktura ezgaminu bedzie troche inna. Prosze sie zapoznac z wymaganiami nowego.

cenniki i terminy gzaminów znajdziecie też na: http://esol.langltc.com.pl/langcamb/Dates.aspx?sub=3

aktualna cena FCE w warszawskim centrum egzaminacyjnym Lang LTC to 510 zł + 10 % zniżki dla słuchaczy Lang:-), bardzo dużo terminów egzaminów, sprawdźcie: http://esol.langltc.com.pl/langcamb/Dates.aspx?sub=3

Ja również poszukuje testów do cae ,które były w poprzedniej wersji strony. Mam nadzieje iz niedluqo sie pojawia , poniewaz byly bardzo uzyteczne.

mam pytanie gdzie na tej stronie sa przykladowe testy na fc exam z mozliwoscia sprawdzania ktore byly w poprzedniej wersji strony www.ang.pl
uzytkownik
gg 5183182