Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

Temat przeniesiony do archwium
powtórzenie wiadomości z działu 1

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie