Jak przetłumaczyć nazwę tej szkoły ?

Temat przeniesiony do archwium
Jak przetłumaczyć nazwę szkoły :

"Policealne Studium Geodezyjno-Drogowe w Lublinie"

« 

Egzaminy

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia