Proszę o pomoc w tłumaczeniu strzeszczenia pracy

Temat przeniesiony do archwium
Praca dyplomowa ma na celu przedstawienie działalności marketingowej w badanych podmiotach oraz zobrazowanie zarządzania marketingowego jako kluczowego determinantu funkcjonowania organizacji sportowych. Jednocześnie autor chciał utwierdzić, że w klubie z wyższej klasy rozgrywkowej profesjonalizacja działań marketingowych jest na wyższym poziomie. Badania pilotażowe przeprowadzone miały na celu wykazać zadowolenie kibiców z działań marketingowych obu klubów, a jako metodę wykorzystano kwestionariusz ankiety. Opierając się na badaniach, respondenci są zadowoleni z działań marketingowych obu klubów.
Jeżeli sam spróbujesz napisać, ktoś się pofatyguje i sprawdzi.

« 

Pomoc językowa