Present simple czy continuous?

Temat przeniesiony do archwium.
Mam takie zdanie " Some people still ........ (think) the sun ...... (go) round the eart.

I drugie zdanie :
" It.......(look) as if it's going to snow. "
"I .....(look) for my contact lens."

Proszę wytłumaczcie co i jak ma być i dlaczego :)

z góry dziękuję !
think jako 'ja sadzę, ja uważam' nigdy nie bedzie w czasie continuous
tak samo it looks like/as if <~~~wygląda na to, tak jakby
porównaj:
what do you think about it?
what are you thinking about right now?

it looks like we are in trouble
I am looking at you at the moment
edytowany przez zielonosiwy: 29 paź 2013
w 1szym zdaniu zjadlas 'h" ..powinno być 'Earth'

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia