Prośba o sprawdzenie i poprawę.

Temat przeniesiony do archwium
Witam serdecznie!

Uprzejmie proszę o sprawdzenie moich wypocin. Jest to streszczenie pracy, niestety niespecjalnie sobie z tym poradziłem. Wersja rodzima to :

Celem badania było odszukanie powiązań między osobowością a preferowaną rolą w grze „Heroes of the Storm”. Grupą badawczą było 587 osób: 74 kobiety i 514 mężczyzn, w wieku od 15 do 46 lat. Każda osoba wypełniła ankietę osobową oraz NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych korelacji między preferowaną rolą a osobowością, pokazując jednocześnie, że płeć istotnie statystycznie wpływa na wybór preferowanej roli w grze. Istnieją jednak istotne różnice pod względem wymiarów osobowości między kobietami a mężczyznami grającymi w “Heroes of the Storm”. Analiza wykazała także, że preferowana rola w grze w pierwszym wyborze, wpływa na preferowaną rolę w drugim wyborze.

Moja nieudolna próba tłumaczenia :

The aim of research was finding relation between personality and chosen role in Heroes of the Storm game. The examined group was a group of 587 people: 74 women and 514 men, at the age from 18 to 59 years. Every person filled: personal survey and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) by by Paul Costa, Jr. and Robert McCrae. The analysis of the results did not show significant correlations between chosen role and personality. There are significant differences between personality of man and woman playing “Heroes of the Storm” The analysis of the results showed also, that first chosen role affect the result of choosing second role.

Bardzo proszę o pomoc
w sumie moze byc
brakuje kilku przedimkow
do skorygowania: man and woman, a przeciez chodzi o mezczyzn i kobiety
Jedna osoba gdzieś przepadła.
Wiek 'grupy badawczej' się nie zgadza.
Och, faktycznie, to już akurat głupi błąd. Dzięki za pomoc ;)
The aim of (przedimek) research was finding (przedimek) relationSHIP between (przedimek) personality and chosen role in Heroes of the Storm game. The examined group was a group of 587 people: 74 women and 514 men, 'at the age' (in range group) from 18 to 59 years. Every person 'filled' (daj completed) (przedimek) personal survey and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 'by' (niepotr) by Paul Costa, Jr. and Robert McCrae. The analysis of the results did not show significant correlations between (przedimek) chosen role and personality. There are significant differences between 'personality' (daj l. mnoga) of 'man' (l. mnoga) and 'woman' (l. mnoga) playing “Heroes of the Storm” The analysis of the results showed also, that (przedimek) first chosen role affectS the result of choosing (przedimek) second role.

Bardzo proszę o pomoc[/quote]