Przejawiać w pewnym stopniu(cechy)

Temat przeniesiony do archwium.
Możesz także przejawiać cechy (wymienione w poprzednim zdaniu) do pewnego stopnia.
You can also express the characteristics to some extent.
ok
albo these characteristics
<3 cheers mate!
You can also express the characteristics to some extent.

EXPRESS?
reveal or betray... or show/display/exhibit those...
Indeed, 'express' is too academic.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Nauczyciele angielskiego