bardzo prosze o sprawdzenie , z góry dziękuję

Temat przeniesiony do archwium.
Zadanie 1

Zastąpić podaną sentencję ,tak aby znaczyła to samo , co ta pierwsza , używając tylko 3 słów. Bardzo proszę o pomoc , z góry dziękuję za pomoc.
-dokładne polecenie to :
Complete the second sentence so that it means the same as the first.
Use up to(3) three words.

przykładowe zdanie
*He hadn't visited his grandmother tor a year.
*The last time he VISITED HIS GRANDMOTHER was a year ago.


1.
*I didn't call until I had finished studying.
*I called.......................................... finished studying.


2.
*How long is it since you saw Angela?
*How long ago..................................... Angela?

3.
*It was the first time they had travelled by plane.
*They ...................................................by plane before.

4.
*We didn't have dinner until all the guests had arrived.
*We waited until all the giests...................................having dinner.

5.
*She has been playing the piano for two years.
*She...................................................the piano two years ago.

1.when I had
2.did you see
3.had never travelled
4.had arrived to(?)- nie wiem jak tu właśnie wpisać
5.started playing
w czwartym
had arrived before = zanim zaczelismy jesc obiad

reszta ok

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie