Parafrazowanie

Temat przeniesiony do archwium.
'Shall I help you pack?', asked Noel.
Noel offered......................

I co można użyć w II zdaniu?
Czy dopuszczalne jest użycie takiej konstrukcji: Noel offered me help with packing.
?
Noel offered to help me pack.