Zachowanie po angliesku?

Temat przeniesiony do archwium
Witam,
Jeżeli piszemy po angielsku zachowanie wzorowe, to należy napisać "Conduct exemplary" czy "Behaviour exemplary"?

P.S.
I jeszcze jedno pytanie. Ocena dostateczna po angielsku to:
dostateczny (3) - satisfactory
, czy może
dostateczny (3) - fair
1. obie wersje ok, ale wstaw dwukropek

2. satisfactory
Nie ma marginal w UK?
nie wiem, a poza tym, czy to nie odpowiada raczej 2?
Nie wiem co to 2. Czy to jest najgorszy stopień?
teraz najgorsza jest 1
Może komuś się przyda skala ocen.

oceny z przedmiotów nauczania:
celujący - excellent
bardzo dobry - very good
dobry - good
dostateczny - satisfactory
mierny - poor / passing grade
niedostateczny - unsatisfactory

oceny z zachowania:
wzorowe - exemplary
wyróżniające - distinguishing
bardzo dobre - very good
poprawne - proper
odpowiednie - adequate
nieodpowiednie - inadequate
naganne - blameworthy
Tak mi ktos podał via SKYPE /rodzony i szkolony w UK/
A excellent
B above average
C average
D below average
E marginal fail
F fail
edytowany przez fui_eu: 18 lip 2014
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie