Przekształcenie zdania

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o pomoc w przekształceniu zdania bez zmiany jego znaczenia. Ilość słów 3-8 oraz oczywiście należy użyć podanego słowa.

There were rumors that the tour operators had agreed with the price cut. BEEN
The tour operators …………………….. agreement with the price cut.
Oraz zdanie:
This month the regular crossword page will appear for the last time. DONE
The regular crossword page is ...................... as of next month.
1 konstrukcja rodzaju 'is said to have done'
chyba over and done with
1 + passive voice + synonim 'agree with', tylko że z rzeczownikiem

2 albo sugestia mg, albo synonim 'get rid of'
He was said to have worked for the mob. = People said that he had worked for the mob. - O nim mówiło się, że pracował wcześniej dla mafii.

Konstrukcja: sb was said/known/etc. + to have done sth


https://www.speak-up.pl/strona-bierna-konstrukcje-bezosobowe

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie