Czy w tych zdaniach została użyta strona bierna ?

Temat przeniesiony do archwium.
Czy w tych zdaniach została użyta strona bierna ? Jeśli nie to co właściwie zostało użytego w tych zdaniach, jaka konstrukcja gramatyczna ? Czy po prostu poza użyciem 3 formy czasowników nieregularnych żadna zasada gramatyczna tutaj nie występuje ?

I'm bitten.
The bandage can be worn in all sports.
tak, strona bierna

« 

Pomoc językowa