POWITANIA

Temat przeniesiony do archwium
Witam i zapraszam chętnych do wspólnych codziennych spotkań mających na celu wyrobienie nawyku systematyczności w nauce j. angielskiego.