Przedimek określony the w języku angielskim

Jak pamiętamy, przedimka the używamy mówiąc o konkretnej, określonej rzeczy czy osobie. Powiemy teraz o innych przypadkach, kiedy użycie the jest wymagane.

kiedy wstawiamy przedimek the?

 1. jeśli mówimy o rzeczy, która występuje "unikatowo", jest tylko jedna

  playThe Earth goes round the Sun. Ziemia krąży wokół słońca.
  (jest jedna ziemia i jedno słońce)
  playCrossing the Equator is a big attraction of this cruise. Przekraczanie równika jest dużą atrakcją tego rejsu.
  playThe Eiffel Tower is in Paris. Wieża Eiffla jest w Paryżu.

 2. jeśli z sytuacji wynika, że dana rzecz jest jedna w danym kontekście, to używamy the - wiadomo o jaki przedmiot chodzi

  playCould you pass me the sugar, please? Możesz podać mi cukier?
  (Mimo że sugar to rzeczownik niepoliczalny, użyjemy the, bo mówimy o konkretnym cukrze, który jest w cukiernicy na stole)
  playThe car has broken down again. Samochód znów się zepsuł.
  (Mam tylko jeden samochód, więc wiadomo, że o nim mówię.)
  playTake the camera and come with me. Weź aparat i chodź ze mną.
  playThe film he appeared in was a block-buster. Film, w którym się pojawił, był przebojem kasowym.
 3. the wstawiamy także przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym (zobacz stopniowanie przymiotnika)

  playThe Vistula is the longest river in Poland. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce.
  playThese are the best CDs I have. To są najlepsze płyty jakie mam.
  playIt is the most ridiculous thing I have ever heard. To najbardziej absurdalna rzecz jaką kiedykolwiek słyszałam.
 4. w pewnych ustalonych zwrotach, np.

  playto play the guitar/the piano/the flute, etc. grać na gitarze, pianinie, flecie, itd.
  playin the morning rano
  playin the afternoon po południu
  playin the evening wieczorem
  playto tell the truth mówić prawdę

 5. przed nazwami geograficznymi (niektóre kategorie):

  oceany
  playthe Pacific (Ocean) Pacyfik
  playthe Atlantic (Ocean) Atlantyk
  morza
  playthe Baltic Sea Morze Bałtyckie
  playthe Mediterranean (Sea) Morze Śródziemne
  rzeki
  playthe Vistula Wisła
  playthe Nile / The River Nile Nil
  kanały
  playthe Suez Canal Kanał Sueski
  grupy wysp
  playthe Canary Islands Wyspy Kanaryjskie
  playthe Bahamas Wyspy Bahama
  łańcuchy górskie
  playthe Alps Alpy
  playthe Tatras Tatry
  playthe Himalayas Himalaje
  pustynie, regiony geograficzne
  playthe Middle East Środkowy Wschód
  playthe Sahara (Desert) Sahara
  playthe Gobi (Desert) Gobi
  wydarzenia/okresy historyczne
  playthe Stone Age epoka kamienna
  playthe Middle Ages średniowiecze
  playthe Vietnam War wojna w Wietnamie
 6. w tytule gazet, czasopism, przed nazwami kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, itd. *

  playThe Times gazeta
  playThe Marriott Hotel hotel
  playThe Holiday Inn hotel
  playthe British Museum muzeum
  playthe Mayflower okręt
  playthe EU organizacja
  playthe Government rząd
  playthe Army wojsko

  * są też wyjątki, np. Her Majesty's (Theatre), Newsweek, Time

 7. przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznacza rodzinę

  playthe Smiths państwo Smith
  playthe Simpsons państwo Simpson
  playthe Clintons państwo Clinton
 8. Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą lub słowa, które wskazują na to, że państwo składa się z licznych, niezależnych 'jednostek', które razem stanowią jedność państwową - republika, związek, federacja

  playthe USA Stany Zjednoczone
  playthe Netherlands Holandia
  playthe Czech Republic Czechy
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (51)

Jeśli chodzi o przedimek The oraz zerowy powtarza się, że używa się go przed okresami historycznymi. Żeby się nie myliło polecam skreślić to z the i zostawić przy przedimku zerowym, który ma wypisane wyjątki, kiedy z THE i tyle.

Jeśli chodzi o przedimek The oraz zerowy powtarza się, że używa się go przed okresami historycznymi. Żeby się nie myliło polecam skreślić to z the i zostawić przy przedimku zerowym, który ma wypisane wyjątki, kiedy z THE i tyle.

"Sugar" jest oczywiście niepoliczalny, ale nie ma to znaczenia, gdyż przed rzeczownikami niepoliczalnymi można stawiać "the".

Np. I put all the sugar in my coffee (wsypałem cały cukier [konkretny, znany wszystkim, jedyny który jest na stole] do mojej kawy)

Hmmm... Czy cukier czasem nie jest niepoliczalny? W przykładzie z pkt. 2 użyto przedimka "the" - czy poprawnie?

Dlaczego jest "THE Eiffel Tower" ale " - Statue of Liberty" ?

THE Second World War, ALE World War II- tak należy to zapamiętać.

Absolutnie NIE wstawiamy THE przed II WORLD WAR czy I WORLD WAR . W nazwie, oszem występuje liczebnik porządkowy, ale w tym przypadku reguła nie ma zastosowania. Tak jak każdy język, język angielski również ma wiele wyjątków, odstępstw od reguł i trzeba je po prostu zapamiętać.

Przed _ World War ll wstawiamy the... powinno być The ll World War

robilam cwiczenie i w pewnym cwiczeniu jest zdanie gdzie na poczatku jest My wiec nie wstawiam a/an bo jest reguła ze gdy jest przedimek dzierzawczy to sie nie wstawia a jednak bylo < nie rozumiem prosze o wytlumaczenie

She has a red nose będzie najbardziej poprawna
Przed nazwami państw najczęściej nie stawiamy nic: I live in Poland
Kiedy mówimy o czymś po raz drugi, używamy the (i przy liczbie mnogiej i pojedynczej) I have two dogs. The dogs are white.
The qeen działa na takiej samej zasadzie jak the president - mówiąc, że prezydent się gdzieś pojawi w domyśle mamy prezydenta naszego kraju lub kraju, w którym obecnie jesteśmy
Wydaje mi się, że World War II po prostu jest taką nazwą własną, przy której nie używa się the i trzeba to po prostu zapamiętać

a które z poniższych zdań jest poprawne ?

She has red nose
She has a red nose
She has the red nose

bo czym więcej czytam o tych regułach i czym więcej ćwiczeń robię tym bardziej głupieję

+MaxRieko cukier - niepoliczalny ale kostka cukru - policzalna. Jeśli nie jesteś pewien czy coś jest policzalne czy nie, spróbuj powiedzieć sobie w myśli dany rzeczownik z różnymi liczebnikami (np. mleko - 2 mleka to jakoś słabo brzmi)

Czy sugar - cukier to rzeczownik policzalny ??

"Samochód znów się zepsuł" - po czym można wywnioskować że to mój samochód i że mam tylko jeden?

Dlaczego w zdaniu "Many people died in _ World War II" nie wstawiamy "the" przed "World War II"?

a co stawiamy przed państwami (pomijając: the USA, the Netherlands, the Czech Republic) ? NIC ?

Czy przedimek określony "the" wstawiamy przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o jakimś obiekcie po raz drugi? Np. Two stands contained Silver fir. The stands grew in similar habitat conditions at 500-550 m. Co w przypadku abstrakcyjnych pojęć naukowych, takich jak: "the elements of climate?", "the important sources of information?"

A propos "the luminous" - użycie "the" może tu wynikać z chęci wyróżnienia (właśnie ta/ ten) jak np. w "the one and only", ale rzeczywiście tworzy niejako formę rzeczownikową. Inne przymiotniki z "the" przybierają postać rzeczownikową, gdy mówimy o grupie ludzi, np. "the disabled" (niepełnosprawni), "the elderly" (ludzie starsi), "the British" (Brytyjczycy). Pozdrawiam wszystkich ciekawych rozwiązywania problemów z angielskim (nieświadomie też wyszła mi po polsku forma rzeczownikowa z przymiotnika :)).

A jak rozumieć i tłumaczyć SAMOTNE przymiotniki z "the", np. w zdaniu: "Soul of mine, the luminous."

Czy dodanie "the" do "luminous" sprawiło, że stał się on rzeczownikiem? Jak to tłumaczyć na polski? jak wołacz? : "o świetlista!" ?
Czy może "the" jest tu stopniowaniem przymiotnika "luminous" i należy tłumaczuć go jako: " najświetlistsza" ?
Proszę o pomoc, bo takie SAMOTNE" przymiotniki z "the" widzę często.

Czy 'the' nie stawiamy także, gdy mówimy o tym, że idziemy w jakieś miejsce (np. I go to the cinema. I go to the police station etc.) Jest tylko, że przed nazwami kin etc.