Profil użytkownika Alvin - wpisy na forum

1-30 z 109
poprzednia |
Witam,która opcja jest poprawna? How many kilometres ..........From London? is there ,are there czy może- is it?…
dziękuję wszystkim za pomoc.…
Eureka! Brainwashed :)…
Myślę,że nie koniecznie z ing .Może to być zdanie w present perfect (He's -he has ) a wówczas byłby to jakiś czasownik w past participle.Jednak nie czas jest tu zagadką ,a samo słowo.…
Witam.Zachodzę w głowę jakie to może być słowo...Proszę o pomoc. He's __a___a____ them with lies.…
Dziękuję :)…
Witam, Która forma jest poprawna? I 've decided that I will ,czy może I'm going to have a party in my new house.…
dzięki…
Witam, Czy to zdanie można zmienić w ten sposób? We have made very little progress. [NOT) Not much progress have we made.…
Witam,które tłumaczenie jest poprawne ? Czy oni mieli specjalnie napisaną muzykę? Did they have specially written music? czy może-Did they have the misic written especially? czy raczej-Did they…
Witam.Proszę o pomoc w określeniu czasu tych czynności. Która z nich miała miejsce wcześniej? I stopped eating when I felt sick. Czy przestał jeść ponieważ poczuł się źle( w trakcie jedzenia) ,czy …
Witam,które z tych tłumaczeń jest poprawne? Ann is (ma zdjęcia robione przez ) professional. -being photographed by -having the photographs taken by Zdaje się,że "having "nie jet tu naleps…
proszę o pomoc w zrozumieniu tego zdania.O jaki sposób uruchomienia samochodu tutaj chodzi? "She was trying to help her father to start his car with some jump leads from the engine of her own …
Witam,proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego wyrażenia. When the family .......................out on an excursion, they could all fit in the car a) were going czy b) would go chodzi tu o rodzinę …
Witam, Jak będzie wyglądać dedukcja dotycząca zdania przeczącego w czasie przeszłym? Ona nie mogła była uważać na lekcji/mogła była nie uważać bo nie wiedziała o co nauczyciel pyta. Czy konstrukcja …
Witam,proszę o pomoc Czy tu użyć past continuous? We went/were going sightseeing every day while we were there.…
Witam, Czy jeśli mówi się "he is a heavy smoker "to czy poprawnym jest również "he smokes heavily"?…
Witam, Które zdanie z "wish" jest poprawne? Mery never telephones. I wish Mery telephoned, czy-I wish Mery would telephone…
Witam,czy to zdanie nie powinno być w present perfect? Did Churchill ever go to America? Czy jeśli osoba o której mowa nie żyje,to stosujemy past simple?…
Dziękuję…
Witam, Jak jest właściwie różnica między użyciem "may" i "might"? Czy te zdania znaczą to samo:? She may fall of the horse She might fall of the horse…
dzięki :)…
Witam,Czy to jest dobrze zrobiona transformacja z inversion ? If you go to Athens,you must see the Acropolis, Should you go to Athens must you see the Acropolis. cz może po prostu -you must see?…
ok,dzięki wielkie :)…
Witam , bardzo proszę o sprawdzenie czy te czasowniki zostały użyte w poprawnej formie. A. -You must have been on holiday-your face is tanned! B- You're right! I had been skiing in Zakopane…
overseas?…
off land?…
Witam, Jakie to może być słowo? When I was 18,my best friend Georgina and I planned to travel o....................... before going to university. Czy to będzie often?raczej nie w tym miejscu...wię…
Rozumiem.Dzięki…
Witam Ja ka jest różnica między tymi dwoma zdaniami? They might have told me They may have told me W moim tłumaczeniu to pierwsze znaczy Mogli (byli)powiedzieć mi. (ale tego nie zrobili) Czy to dru…
1-30 z 109
poprzednia |