Profil użytkownika gamelotr - wpisy na forum

Więc jak to wypełnić? Może być np Can I phone back to you later?…
Jak to inaczej sparafrazować: Can I call you later. I'm driving a car now. I jest Can I slowo 1 slowo 2 slowo 3 you later. I'm driving a car now. I would like you to include me in the group of people you inform. I would like you to slowo 1 me slowo 2 slowo 3 slowo 4 .…
Czy teraz dobrze? Przykłady gdzie stosownie można zastosować taki dowód obejmuje także okoliczności w których dowód na kilka zarzutów jest stosowany rozpatrując każdy z osobna. Co do cross-admissability chyba chodzi o to że te zarzuty dopuszcza się w odniesieniu do pozostałych, bo są ze sobą powiązane.…
Examples of where it might be appropriate to admit such evidence include circumstances where evidence on a number of charges being tried concurrently is cross-admissible in respect of the other charges. Przykłady gdzie stosownie można zastosować taki dowód obejmuje także okoliczności w których dowód na liczbe oskarżeń jest stosowany rozpatrujać każde oskarżenie z osobna. Wiem że dużo dodałem ale nie mam już innych pomysłów jak to przełożyć na polski. Proszę więc o sprawdzenie poprawności. htt…
Common law rules in relation to the admissibility of bad character evidence have been abolished, with the existence of one exception. Podstawowe zasady prawne w odniesieniu do dopuszczeniu "dowodu złego charakteru" zostały zniesione z wystąpieniem jednego wyjątku. Czy wiadomo o jaki wyjatek chodzi w tym artukule? https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_character_evidence Evidence of misconduct in connection with the investigation or prosecution of the charge such as: evidence of resisting arrest…
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bad-character-evidence (link do drugiego zdania, część law podkategoria exclusions.)…
Common law rules in relation to the admissibility of bad character evidence have been abolished, with the existence of one exception. Podstawowe zasady prawne w odniesieniu do dopuszczeniu "dowodu złego charakteru" zostały zniesione z wystąpieniem jednego wyjątku. Czy wiadomo o jaki wyjatek chodzi w tym artukule? https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_character_evidence Evidence of misconduct in connection with the investigation or prosecution of the charge such as: evidence of resisting arrest …
...going so far going to that title You will never do it anymore you know that... zdanie z 1:36 do 1:39 jak to przetłumaczyć moje tlumaczenie: "zajście tak daleko aby osiądnąć tytuł mistrza. Wiecie że już tego nie powtórzycie." (Brzmi to troche bez sensu zeby tak powiedzial po wygraniu meczu gdyz zdanie ma charakter demotywujacy, prosze o korekte) Prosze również o pomoc w zrozumieniu zdań od 1:10 do 1:15 1:20 do 1:25 So maybe luck maybe nobody likes him that (i dalej nie wiem) 1:30 do 1:39 …
Prosz o pomoc w zrozumieniu zdania od 1:10 do 1:15 (moment w ktorym sie smieja) https://media.polsatsport.pl/przemowa-heynena-w-szatni-swietujcie-jak-chcecie-PAYz2N-15154751.html…
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu słowa wypowiadanego przez prowadzącego "Coming up in the sport in the next 15 minutes on BBC News (tutaj jest część której nie umiem zrozumieć) on Pierre Emerick Aubameyang and that could spark a number of deals before the deadline tomorrow" https://youtu.be/qcBt_klPbAw?t=1099 Thank you in advance :)…
Otar imagined himself being flooded by rain and whipped up by the howling demonic wind as he was going down the unmarked trail amid the old creaking trees, which barely resisted the squall. He could not conceive of marching through the primeval forest with the pitch-black clouds, whirling densley overhead and the fierce bolts of lightning slashing the ground all around him. Otar wyobraził sobie jak bije w niego deszcz wraz z demonicznie wyjącym wiatrem, idąc nieoznaczonym szlakiem pośród skrzyp…
The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. Na jednym końcu korytarza znajodwał sie kolorowy plakat, zbyt duży jak na wystawe wewnątrz budynku. The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. Głos pochodzić z podłużnej metalowej płyty jak z niewyraźnego lustra będącego częścią prawej ściany. The blackmoustachio’d f…
Mam tutaj na myśli zdania wypowiadane w -3:34 min "Well the modelling is about what we know from all the evidence around the world about global relations" No więc model ten dotyczy tego jaka wiedze posiadamy na temat róznych globalnych relacji z calego swiata. https://youtu.be/qcBt_klPbAw?t=203 -8:08 min "What I've laid out today is a package of measures from a framework by which presenters, whom so ever they are, can see where they're placed versus their peers. Narrowing the bands in which th…
Mam tutaj na myśli zdania wypowiadane w -3:34 min "Well the modelling is about what we know from all the evidence around the world about global relations" No więc model ten dotyczy tego jaka wiedze posiadamy na temat róznych globalnych relacji z calego swiata. https://youtu.be/qcBt_klPbAw?t=203 -8:08 min "What I've laid out today is a package of measures from a framework by which presenters, whom so ever they are, can see where they're placed versus their peers. Narrowing the bands in which the…