Strona bierna – ćwiczenia z języka angielskiego

Polecenie:

Change the sentences into passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie

  1. Somebody has broken a glass.

  2. Someone is photocopying the documents.

  3. People hunt elephants for ivory.

  4. You must turn off the TV at midnight.

  5. Poles eat a lot of bread every year.

  1. Someone has just stolen his car.

  2. They are building many new roads in Poland.

  3. Shakespeare wrote 'Hamlet'.

  4. Adam will finish his phone call in five minutes.

  5. Peter has invented a new DVD system.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - podsumowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.