Strona bierna – ćwiczenia z języka angielskiego

ćwiczenie nr
#1889
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Change the sentences into passive voice.

Zamień zdania na stronę bierną.

  1. Somebody has broken a glass.

  2. Someone is photocopying the documents.

  3. People hunt elephants for ivory.

  4. You must turn off the TV at midnight.

  5. Poles eat a lot of bread every year.

  1. Someone has just stolen his car.

  2. They are building many new roads in Poland.

  3. Shakespeare wrote 'Hamlet'.

  4. Adam will finish his phone call in five minutes.

  5. Peter has invented a new DVD system.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - podsumowanie:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶