Strona bierna – ćwiczenia

ćwiczenie nr
#949
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Change the sentences from passive into active.

Zamień stronę bierną na czynną.

  1. The parade will be filmed by Channel Two.

  2. Who was she attacked by?

  3. She wasn't informed about the meeting.

  4. A dangerous accident was caused last night.

  5. The walls have been covered with graffiti.

  1. Many roads are being blocked by the strikers.

  2. He was sent to prison for three months by the judge.

  3. When was this city founded?

  4. You will be asked a question by the radio presenter.

  5. Who was it printed by?

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - podsumowanie:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

@ali.burza: W przykładzie użyty jest czasownik regularny found. Zachęcamy do zapoznania się z jego znaczeniem.

Dlaczego w 8 zdaniu jest: When did they found this city?. To past simple, więc w pytaniu nie zmieniamy czasownika więc czy nie powinno być find?

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Zdanie 5 to strona bierna czasu present simple. Dlaczego poprawna odpowiedź to zdanie w present perfect skoro w stronie biernej nie zmieniamy czasu?