Strona bierna – ćwiczenia

Polecenie:

Change the sentences into passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie

  1. They will never forget this story.

  2. They are watering the garden.

  3. Have your sisters decorated the room?

  4. I feed my dog twice a day.

  5. I sent out the invitations two weeks ago.

  1. Our main rivals have beaten my team.

  2. Dali painted this picture when he was thirty.

  3. We must save energy.

  4. They make red wine from red grapes.

  5. They will cancel the picnic if it rains.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - podsumowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (3)

Czy w zdaniu pierwszym "never" nie powinno być po "will be"?

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Czy w zdaniu nr "never> nie powinno byc po "be"?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.