Czynności (czasowniki) B1 – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2622
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Please   the boxes in black ink.

  2. Could you   the soup and tell me if there's enough salt in it?

  3. Which football team do you  ?

  4. I think I forgot to   your coffee.

  5. We try to   as much of our waste as we can.

  1. What time do you   your cousin to arrive?

  2. A man who   me in the street invited me for lunch.

  3. My new laptop should be   by post later today.

  4. I'll be   a cooking course next month.

  5. What's that   on the water over there?

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) B1:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.