Present Continuous budowa – ćwiczenia

Polecenie:

Complete the sentences with the correct form of the verb. Pay attention to word order.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia

  1. Where you/camp next weekend?

  2. How you/do?

  3. things/go well at university?

  4. Why you/call my teacher?

  5. We not/sell our house.

  1. Jeremy not/run in the next race.

  2. I not/wash up again! It's Ed's turn!

  3. you/not/send these emails today?

  4. Why not/Mike/help his dad in the shop?

  5. We not/swim in that dirty river again!

Więcej ćwiczeń dla Present Continuous – pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia lub wszystkie Present Continuous ćwiczenia

Komentarze (4)

Dobra, już wiem jestem ślepy.

Dlaczego w 8 odpowiedź "Why are you sending these emails today?" jest niepoprawna?

goooooood :)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.