Present Continuous budowa – ćwiczenia

Polecenie:

Complete the sentences with the correct form of the verb. Pay attention to word order.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia

  1. When open/you your new shop?

  2. What you/prepare for lunch today?

  3. still/rent/Josh that nice flat near the town centre?

  4. you/use that program I told you about?

  5. Why print/not/this photocopier in colour?

  1. Maria/invite Derek to her party?

  2. you/guess because you don't know the facts?

  3. the speaker/say anything of real interest?

  4. Mum/cook dinner?

  5. Ted and Danny speak/not to each other at the moment.

Więcej ćwiczeń dla Present Continuous – pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia lub wszystkie Present Continuous ćwiczenia

Komentarze (3)

dobre :)

Thank you, ang.pl

Według mnie nie zawsze musi być przeczenie we wzorze. Trzeba też patrzeć na całokształt zdania

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.