Ćwiczenia – Present Continuous pytania i przeczenia

Polecenie:

Ask about the underlined part of the sentence. Do not change the subject of the sentence.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia

  1. I'm baking an apple pie.

  2. My aunt Betty is leaving tomorrow.

  3. Dave is playing the piano right now.

  4. We are having breakfast.

  5. Uncle Ben is arriving on Friday.

  1. He is having a shower at the moment.

  2. The man is buying flowers for his wife.

  3. The girls are waiting for the bus.

  4. Little Tim is watching the birds.

  5. Jane is riding a bike.

Więcej ćwiczeń dla Present Continuous – pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Continuous – pytania i przeczenia lub wszystkie Present Continuous ćwiczenia

Komentarze (4)

for.... ale na końcu :) całe życie człowiek się uczy :)

Thank you, ang.pl

Uwaga! W 7 i 8 trzeba wykorzystać słowo "for" z podkreślonej części. W 4 zamienić z "are" na "is".

7,8 i 10 są po prostu niepoważne!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.