Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B2 po angielsku, z wymową

Baza słownictwa na poziomie podstawowym B2. Baza zawiera listę ponad 2500 słówek potrzebnych do nauki angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Naucz się i przetestuj znajomość słówek z tej kategorii.
Zaloguj się, aby dane Twojej nauki zostały zapamiętane.

Najlepsi w tym tygodniu:

UżytkownikPunktów
yasetu10490
Piterss10005
Szalruda8645
Kinga_C958450
czarek227030
ADAMO1234775
Jakubi4615
zobacz więcej »
2451-2500 z 2598
unlock

unlock

otworzyć kluczem

unnatural

unnatural

nienaturalny

unpopular

unpopular

nielubiany; niepopularny

unpredictable

unpredictable

nieprzewidywalny, nie do przewidzenia

unrealistic

unrealistic

nierealistyczny

unreasonable

unreasonable

nierozsądny, bezmyślny

unreliable

unreliable

nierzetelny

unsatisfactory

unsatisfactory

niezadowalający, niesatysfakcjonujący

unsuccessful

unsuccessful

nieudany, niepomyślny

REKLAMA
unsuitable

unsuitable

nieodpowiedni

REKLAMA
unsure

unsure

niepewny

untie

untie

rozwiązać

unusually

unusually

wyjątkowo, nietypowo

unwilling

unwilling

niechętny

upbringing

upbringing

wychowanie

update

update

aktualizacja, nowa wersja

update

update

nowa informacja, aktualizacja, uaktualnienie

upgrade

upgrade

zmodernizować, unowocześnić, wprowadzić nową wersję, rozszerzyć

upgrade

upgrade

aktualizacja, nowsza wersja

upon

upon

na

REKLAMA
upright

upright

wyprostowany, prosty, pionowy

upset

upset

zdenerwować, zmartwić, zasmucić

urban

urban

miejski

urgently

urgently

pilnie

REKLAMA
vacant

vacant

wolny, pusty

valid

valid

ważny, aktualny (np. dokument)

values

values

wartości

vanish

vanish

znikać

variation

variation

zmiana, różnica, odchylenie

varied

varied

zróżnicowany, urozmaicony

REKLAMA
vary

vary

różnić się, zmieniać się

vast

vast

olbrzymi, ogromny, rozległy

velvet

velvet

aksamit

vendor

vendor

sprzedawca

venue

venue

lokalizacja, miejsce wydarzenia

verse

verse

wiersz, zwrotka

version

version

wersja

vessel

vessel

statek, jednostka pływająca

victim

victim

ofiara

victory

victory

zwycięstwo

viewer

viewer

widz, telewidz

vinegar

vinegar

ocet

violence

violence

przemoc, agresja

violent

violent

brutalny, agresywny

violently

violently

gwałtownie, agresywnie, brutalnie

REKLAMA
virtual

virtual

wirtualny

virtually

virtually

praktycznie, prawie, niemalże

virtually

virtually

wirtualnie

virus

virus

wirus

visible

visible

widoczny

2451-2500 z 2598

Ćwiczenia online związane z tematem:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Mam pytanie gdzie mogę znaleźć słownictwo z C1 i C2 ?

Niektóre słowa się powtarzają.

Czy można się spodziewać całego słownictwa c1?

Czy da się jakoś pobrać całe słownictwo z tej zakładki?