Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#1803
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Past Simple or Past Continuous? Provide the correct form of the verb.

Past Simple czy Past Continuous? Wstaw właściwą formę czasownika

  1. Carol break her arm when she paint the ceiling.

  2. I finish that book yesterday. The ending was amazing.

  3. you/watch TV when I call you last night?

  4. What time you/come back from Jim's birthday yesterday?

  5. It not/snow when I wake up this morning.

  1. What she/do all day while you work on your project?

  2. I not/go to school today because I felt ill and Mum let me stay at home.

  3. When you phone me, I study for an exam.

  4. They have lunch when we came round, so they couldn't go to the city centre with us.

  5. I leave home at five yesterday and go straight to work.

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - zastosowanie:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

oldzia500 Zdanie 4.jest pytaniem,więc używamy operatora,,did,,i powracamy do I formy czasownika.Podobnie dzieje się w przypadku negacji. Jak to ma miejsce np.w zadaniach 5. i 7.

Czy w 4 zdaniu jest błąd? Używamy czasu Past Simple, II forma czasownika "come" = came, a po wpisaniu wyskakuje błąd. :/

Czy w 4 zdaniu jest błąd? Używamy czasu Past Simple, II forma czasownika "come" = came, a po wpisaniu wyskakuje błąd. :/

Jak mogę to wydrukować?

o.O

xd

Dziękóweczka, ang.pl ~!!