Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia online

Polecenie:

Past Simple or Past Continuous? Provide the correct form of the verb.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Past Simple - zastosowanie

  1. Carol break her arm when she paint the ceiling.

  2. I finish that book yesterday. The ending was amazing.

  3. you/watch TV when I call you last night?

  4. What time you/come back from Jim's birthday yesterday?

  5. It not/snow when I wake up this morning.

  1. What she/do all day while you work on your project?

  2. I not/go to school today because I felt ill and Mum let me stay at home.

  3. When you phone me, I study for an exam.

  4. They have lunch when we came round, so they couldn't go to the city centre with us.

  5. I leave home at five yesterday and go straight to work.

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - zastosowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Past Simple - zastosowanie lub wszystkie Past Simple ćwiczenia

Komentarze (7)

oldzia500 Zdanie 4.jest pytaniem,więc używamy operatora,,did,,i powracamy do I formy czasownika.Podobnie dzieje się w przypadku negacji. Jak to ma miejsce np.w zadaniach 5. i 7.

Czy w 4 zdaniu jest błąd? Używamy czasu Past Simple, II forma czasownika "come" = came, a po wpisaniu wyskakuje błąd. :/

Czy w 4 zdaniu jest błąd? Używamy czasu Past Simple, II forma czasownika "come" = came, a po wpisaniu wyskakuje błąd. :/

Jak mogę to wydrukować?

o.O

xd

Dziękóweczka, ang.pl ~!!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.