Ćwiczenia online – Past Simple – zastosowanie

ćwiczenie nr
#798
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Change the sentences into Past Simple. Use underlined words or expressions.

Zmień zdania na czas Past Simple. Użyj podkreślonych słów lub wyrażeń.

  1. He always puts on his father's jacket. yesterday

  2. Nothing interesting happens here. last August

  3. I don't expect my ex-husband to help me. when we got divorced

  4. Why does Mary usually stay at his place? two days ago

  5. He always waits for her for an hour. yesterday

  1. Jim doesn't know how to spend his free time. last weekend

  2. Mike always tries to be the best at pool. in the pub

  3. She sometimes loses at chess. yesterday

  4. It costs us a lot of money to have the party. last night

  5. I live and work in the capital of Hungary. last year

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - zastosowanie:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Czemu nie można ułożyć zdania She losed at chess yesterday ?

Dziękuję

Dziękóweczka, ang.pl ~!!

1. Ponieważ "put" we wszystkich czasach jest tak samo "put, put, put" musisz dodać kiedy się to wydarzyło "yesterday"
5. Sugestia że wydarzyło się wczoraj.

wg diki forma costed ( zamiast cost) tez jest poprawna w past tense.