Phrasal Verbs - Czasowniki frazowe w języku angielskim

W języku angielskim ważną rolę pełnią czasowniki frazowe (po angielsku phrasal verbs). Nie można ich ignorować, skoro powstają słowniki poświęcone tylko tej części mowy, i obejmują one tysiące haseł.

co to jest phrasal verb

Phrasal verb to czasownik, do którego ,,coś się przyczepiło”. Ten drobny dodatek, którym jest przyimek lub partykuła przysłówkowa (ale nie przejmujcie się nazewnictwem), np. on, in, for, with, apart, forward, up, off, by, to, out, przyczepił się na tyle skutecznie, że często wpływa na znaczenie czasownika.

Spójrzcie na kilka popularnych przykładów dla ilustracji zagadnienia.

Wybrane phrasal verbs z czasownikiem put:

playput położyć
Where did you put the tickets?
playput out zgasić
Don't forget to put out the candles.
playput off przełożyć na inny termin
We need to put off our meeting.
playput up rozłożyć, rozstawić
I'll help you put up the tent.
put up with tolerować, wytrzymać z czymś/kimś
I can't put up with this dreadful weather.

Wybrane phrasal verbs z czasownikiem take:

playtake wziąć, zabrać
Who took my keys?
playtake off wystartować (o samolocie)
The plane hasn't taken off yet.
playtake up zainteresować się czymś, zająć się czymś
I'm thinking of taking up table tennis.
playtake over przejąć
Our company may be taken over by our biggest competitor.

Wybrane phrasal verbs z czasownikiem look:

playlook patrzeć
Look! Isn't that Jerry over there?
playlook up sprawdzić
I must look up a few words in the dictionary.
playlook after opiekować się
I'm being looked after by a friend of mine.
playlook for szukać
Are you looking for me?
look up to podziwiać, patrzeć z podziwem na
Brian's always looked up to his elder brother.

Kombinacji z czasownikami look, take i put jest więcej, w tabelkach podajemy dla przykładu tylko kilka, żeby Was nie zniechęcać.

kiedy używamy phrasal verbs

Być może nasuwa Wam się teraz pytanie, czy phrasal verbs są niezbędne. Czy są niezastąpione? Jest to bardzo dobre pytanie. Wiele czasowników frazowych ma swoje odpowiedniki jednowyrazowe, np:

playput out = extinguish zgasić
playput off = playpostpone przełożyć na inny termin
playcall off = playcancel odwołać
playgive out = playdistribute rozdać
let down = playdisappoint rozczarować, zawieść

Skoro zatem mamy „zwykły” czasownik, po co zawracać sobie głowę jakimiś udziwnieniami?

Sęk w tym, że w codziennym języku, w konwersacji, najczęściej używane są phrasal verbs, nawet gdy mają jakiś odpowiednik w postaci ,,zwykłego” czasownika. Kiedy słyszymy pukanie do drzwi, powiemy:

playCome in!

zamiast

playEnter!

A przecież oba czasowniki mają takie samo znaczenie: wejść.

Niektóre czasowniki jednowyrazowe są preferowane w stylu formalnym, można je zobaczyć na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych, np:

Passengers are requested to extinguish all cigarettes when the red light is on.
Pasażerowie są proszeni o zgaszenie papierosów, kiedy zostanie włączona czerwona lampka.

Raczej mało prawdopodobne jest, żeby czasownik extinguish pojawił się w rozmowie, gdy prosimy kogoś o zgaszenie papierosa — wtedy właściwy będzie czasownik frazowy put out.

Trzeba tu jednak wspomnieć, że niektóre czasowniki frazowe są charakterystyczne dla stylu formalnego, np:

pertain to dotyczyć czegoś, odnosić się do czegoś
engage in angażować się w coś
set forth przedstawiać, wyjaśniać

Koniec końców, choćbyśmy się wykręcali, od czasowników frazowych nie uciekniemy. Jeśli chce się brzmieć po angielsku naturalnie, jeśli wypowiedź ma być ,,giętka”, dobrze jest poznać ich jak najwięcej.

różne znaczenia

Oczywiście, wszystko w swoim czasie. Stawiając pierwsze kroki w angielskim, nie warto rzucać się od razu na słownik z phrasal verbs. Nie dość, że ogromna liczba haseł jest przytłaczająca, to jeszcze wiele czasowników, mimo że na pierwszy rzut oka takich samych, ma zupełnie inne znaczenie. Frustracja gwarantowana.

Przykładowo (kilka wybranych znaczeń):

playmake up zmyślać, wymyślać I like making up stories.
playmake up pogodzić się po kłótni They quarrelled about something but later made it up.
playmake up stanowić Women make up about 80% of our workforce.

playtake off wystartować (o samolocie) Has the London plane taken off yet?
playtake off zdjąć (np. ubranie) You must take off your shoes before entering the mosque.
playtake off odnieść sukces Their first album took off immediately.

playbring up poruszyć temat, napomknąć o czymś You shouldn't have brought up that subject when Lucy was listening.
playbring up wymiotować, zwracać czymś Derek brought up that soup you cooked.
playbring up wychowywać I was brought up in a very religious family.

I tak dalej, i tak dalej...

jak się uczyć phrasal verbs

Jak zatem zabrać się do nauki tego zagadnienia? Jeśli uczęszczacie na kurs językowy lub korzystacie z podręcznika, wybrane czasowniki frazowe będziecie poznawać przy okazji. Najpierw będziecie je zapamiętywać tak jak inne nowe słówka, które pojawiają się w tekstach, dialogach, ćwiczeniach. Zaczniecie ich używać bezwiednie i spontanicznie, nie zastanawiając się nad tym, czy mają jakiś jednowyrazowy odpowiednik. Po prostu będzie to dla was naturalne. Kiedy w programie kursu przyjdzie czas na poświęcenie im więcej uwagi, zorientujecie się, jak wiele z nich już znacie. Wtedy przyda się trochę wiedzy teoretycznej.

Niektóre kombinacje są konieczne, żeby wyrazić podstawowe znaczenie czasownika, np. czasownik

playlisten słuchać

bez ,,dodatku” jest niepełny, bo jeśli chcemy powiedzieć, że słuchamy kogoś lub czegoś, musimy użyć to:

listen to someone/something słuchać kogoś/czegoś

Inne kombinacje tworzymy dla wzmocnienia znaczenia czasownika, np. jeśli chcemy powiedzieć:

Zapisz swój numer telefonu.

Po angielsku mamy wybór:

Write your telephone number.
albo
Write down your telephone number.

Rozbudowanie jednowyrazowego czasownika write nie jest konieczne do przekazania znaczenia. Down jest opcjonalnym dodatkiem.

I wreszcie, mamy kombinacje, w których dodatek do czasownika całkowicie zmienia jego pierwotne znaczenie, co ilustrowaly już phrasal verbs ze wstępu z czasownikami look, take i put. A oto inne przykłady:

playcall dzwonić; wołać
playcall off odwołać
playbring przynieść
playbring up wychowywać
playbreak złamać
playbreak down zepsuć się
playshow pokazać
playshow off popisywać się
playpull ciągnąć
playpull out włączyć się do ruchu

I można by tak bez końca... Jak wspomnieliśmy wyżej, wiele z tych idiomatycznych kombinacji — o ile nie większość — ma już na tyle stałe miejsce w języku, że nawet jeśli mają jednoczasownikowy odpowiednik, czasowniki frazowe są używane zdecydowanie częściej.

różnica między czasownikiem z przyimkiem a phrasal verb

Dociekliwi i ci, którzy ucząc się języka lubią wszystko rozkładać na czynniki pierwsze, będą się może zastanawiać nad różnicą między zwykłym czasownikiem, do którego dodajemy np. przyimek, a czasownikiem frazowym. Przyjrzyjmy się czasownikowi go:

playgo iść
go to school iść do szkoły czasownik z przyimkiem
go out with someone chodzić z kimś phrasal verb
go back wrócić phrasal verb
playgo off włączyć się; wybuchnąć phrasal verb

W przykładzie go to school czasownik go (polskie iść) i przyimek to (polskie do) zachowują swoje odrębne znaczenie. Wystarczyło je ze sobą zestawić, żeby wyrazić pożądane znaczenie iść do. W pozostałych przykładach, taki zabieg nie załatwia sprawy.

Rozróżnienie między czasownikiem frazowym a zwykłym czasownikiem z przyimkiem nie jest łatwe, ale ponieważ wiele słowników z czasownikami frazowymi uwzględnia również te ,,niefrejzalne” kombinacje, może nie ma się co zbytnio przejmować określeniem granicy miedzy nimi i głębsze dywagacje pozostawić językoznawcom.