Czasowniki regularne w języku angielskim

Zapewne przynajmniej część z naszych czytelników i czytelniczek już wie, że czasowniki angielskie można podzielić na regularne i nieregularne. Ta cecha czasownika jest bardzo ważna przy budowie niektórych czasów oraz struktur gramatycznych — musimy wiedzieć, jak utworzyć poprawną formę czasownika, właściwą dla danej konstrukcji.

Czasowników nieregularnych w języku angielskim jest kilkaset (najczęściej źródła podają liczbę około dwustu czasowników w częstym użyciu), co jest zmorą osób, które uczą się tego języka. Jednak, co nie mniej ważne, czasowników regularnych jest znacznie więcej, i tego trzymajmy się jak tonący brzytwy! To jest naprawdę dobra wiadomość.

odmiana czasowników regularnych

Kiedy już ustalimy, że poznany właśnie czasownik jest regularny, możemy odetchnąć z ulgą. Uff, nie trzeba niczego (no, prawie...) uczyć się na pamięć. Do zapamiętania jest tylko to, że we wszystkich konstrukcjach, gdzie wymagana jest inna forma niż bezokolicznik lub -ing, do czasownika regularnego dodamy końcówkę -ed (lub, zależnie od pisowni, -d).

playopen + ed » playopened

Dobrą wiadomością jest fakt, że w przypadku czasowników regularnych, formy past simple (tzw. druga forma) i past participle (tzw. trzecia forma) są takie same!

Zobaczmy:

I forma II i III forma
(past simple i past participle)
playopen » playopened
playcook » playcooked
playlike » playliked
playtry » playtried


Przygotowaliśmy osobną stronę z pełnymi odmianami ponad 1500 czasowników regularnych, która pokazuje, jak wyglądają w poszczególnych czasach.

Osoby, które zaczynają uczyć się języka angielskiego i na dość wczesnym etapie nauki dowiadują się o podziale na czasowniki regularne i nieregularne, chciałyby koniecznie wiedzieć — czemu właściwie nie można się dziwić — jak rozpoznać, że czasownik jest regularny lub nieregularny.

jak rozpoznać angielski czasownik regularny

Być może kogoś zawiedziemy tą informacją, ale nie ma niestety zasady, według której przyglądając się czasownikowi w podstawowej formie rozpoznamy, czy jest regularny czy nie.

Kiedy poznajecie nowy czasownik, trzeba spojrzeć do słownika (lub oczywiście na naszą stronę), gdzie powinna być stosowna informacja. Innym źródłem informacji jest oczywiście nauczyciel czy nauczycielka.

Do czasowników regularnych należą przykładowo:

playneed potrzebować
playlike lubić
playtry próbować
playcook gotować
playopen otwierać
playstop zatrzymać (się), przestać
playhappen wydarzyć się
playprefer preferować, woleć
playwant chcieć

Spójrzcie, jak odmieniają się powyższe czasowniki:

bezokolicznik past simple past participle
playlike playliked playliked
playopen playopened playopened
playstop playstopped playstopped
playhappen playhappened playhappened
playcook playcooked playcooked
playneed playneeded playneeded
playtry playtried playtried
playprefer playpreferred playpreferred
playwant playwanted playwanted

druga i trzecia forma czasownika regularnego pisownia

Dodając końcówkę -ed lub -d należy pamiętać (to jedyny haczyk) o kilku zasadach pisowni.

Zastanawiacie się być może, dlaczego podajemy dwie wersje końcówki: -ed lub -d. Od tego zatem zacznijmy.

Końcówkę -ed dodajemy do większości czasowników:

playcook » playcooked
playwait » playwaited
playwork » playworked
playwalk » playwalked
playwash » playwashed
playcheck » playchecked
playpick » playpicked
playneed » playneeded

Nie rozpędzacie się jednak zbytnio, np. tutaj:

playsmile » smileed

To jeden z wyjątków. Jeśli czasownik w podstawowej formie kończył się na literę -e, dodajemy do niego tylko końcówkę -d:

playsmile » playsmiled
playbake » playbaked
playlike » playliked
playlove » playloved
playsmoke » playsmoked
playclose » playclosed
playhate » playhated
playcompose » playcomposed

A teraz pozostałe wyjątki, żeby nie było nudno.

 1. y zamieniamy na i

  Jeżeli czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), zanim dodamy końcówkę -ed, y zamieniamy na i.

  playstudy » playstudied
  playcry » playcried
  playworry » playworried
 2. Podwajamy ostatnią spółgłoskę w wyrazach jednosylabowych

  Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, przed dodaniem końcówki -edpodwajamy ostatnią spółgłoskę. *

  playstop » playstopped
  playbeg » playbegged
  playban » playbanned

  * zasadzie tej nie podlegają czasowniki zakończone na w lub x, czyli czasownik tow (holować) w Simple Past ma formę towed, a czasownik tax (opodatkować) - taxed.

 3. Podwajamy ostatnią spółgłoskę w wyrazach dwusylabowych

  Jeżeli czasownik ma dwie sylaby i druga sylaba jest akcentowana, a na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, przed dodaniem końcówki -ed podwajamy ostatnią spółgłoskę.

  playprefer** » playpreferred
  playoccur » playoccurred
  playregret » playregretted

  ** Dla porównania: czasownik happen też ma dwie sylaby, a na końcu spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę
  (p + e + n ), ale ponieważ akcentujemy w nim pierwszą sylabę, nie podwoimy ostatniej spółgłoski przed dodaniem końcówki czasu przeszłego. W tym przypadku dodajemy tylko -ed i otrzymujemy formę happened.

Już słyszymy szum marudzenia przed monitorami, ale zapewniamy Was — to jest naprawdę materiał do bezbolesnego opanowania!

druga i trzecia forma czasownika regularnego – wymowa

Jeśli myślicie, że nie musicie uczyć się zasad pisowni, bo... tu następuje długa lista wymówek, począwszy od tego, że kto to dzisiaj w ogóle coś pisze, a jak już pisze, to pisownię sprawdzi mu komputer — nie zamierzamy wyprowadzać Was z błędu.

Póki co jednak, wymowy Wam nikt na bieżąco nie poprawi, więc jeśli liczycie na to, żeby słuchacz Was zrozumiał, musicie zapamiętać poniższe dobre rady:

Przede wszystkim, końcówki -ed nie czytamy, jakby była osobną głoską. Uwierzcie nam, nie tylko nauczycieli bolą uszy, gdy słyszą potworki typu kukyd, lukyd, czekyd — domyślacie się, że chodzi o cooked, looked i checked, tak?

Aby wymówić czasownik z końcówką -ed poprawnie, trzeba tę końcówkę „ściągnąć” z formą podstawową:

playcooked
playlooked
playchecked

W trzech przykładach powyżej, forma podstawowa zakończona była bezdźwięczną spółgłoską, w tym przypadku k. Dlatego końcówkę -ed/-d usłyszymy jako t.

Gdy czasownik (w wymowie!) kończy się na spółgłoskę dźwięczną, np. r, z, d, n, końcówka -ed/-d będzie czytana jak d:

playpreferred
playhappened
playclosed
playcomposed
playopened
playbelonged

Jedynym przypadkiem, kiedy języki mogą sobie pofolgować i przeczytać -ed/-d jak ulubione przez wielu yd, są czasowniki zakończone w formie podstawowej na d lub t. Wtedy ściągnięcie końcówki byłoby językową ekwilibrystyką, zatem yd jest jak najbardziej poprawne, np:

playwanted
playneeded
playstarted
playregretted
playdemanded

kiedy używamy czasowników regularnych

Formy czasowników regularnych, które wymagają końcówki -ed/-d, czyli past simple i past participle, mają dość szerokie zastosowanie. Spójrzcie teraz na kilka przykładów, w których użyte są czasowniki regularne z końcowką -ed/-d.

playIt all happened so fast! To wszystko wydarzyło się tak szybko!
playShe looked beautiful in that new dress. Wyglądała pięknie w tej nowej sukience.
playI'd be happier if I lived in the country. Byłbym szczęśliwszy, gdybym mieszkał na wsi.
playWould you mind if I closed the window? Czy miałaby pani coś przeciwko, żebym zamknął okno?
playI have never liked Josh. He's unbearable. Nigdy nie lubiłam Josha. Jest nieznośny.
playHave you ever tried Thai cuisine? Próbowałeś kiedyś kuchni tajskiej?
playYou shouldn't have asked her about her late husband. Nie powinieneś był jej pytać o zmarłego męża.
playHe must have loved her. Na pewno ją kochał.
playIt's high time you stopped smoking, don't you think? Najwyższy czas, żebyś rzucił palenie, nie sądzisz?
playIt's about time we talked seriously about your future. Najwyższa pora, żebyśmy porozmawiali poważnie o twojej przyszłości.

Oczywiście, powyższe struktury nie są zarezerwowane dla czasowników regularnych. Również czasowniki nieregularne mogłyby być użyte w takich zdaniach, gdyby zmienić ich treść. Czasownikom nieregularnym poświęciliśmy osobną zakładkę.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.