Purpose Linking Words

Spójniki wprowadzające zdania okolicznikowe celu - Purpose Linking Words - czyli takie, w których podajemy powód jakiegoś działania, czyli po co coś robimy. Wszystkie te słówka mają podobne znaczenie: po to, żeby; aby; żeby.

playso as to po to, żeby
playWe bought the guide so as to read a bit about the country. Kupiliśmy przewodnik po to, żeby poczytać trochę o tym kraju.

playso that żeby
playShe turned the music down so that the baby could sleep. Ściszyła muzykę, żeby dziecko mogło spać.

playin order that po to, żeby
playRead it carefully in order that you have no doubts. Przeczytaj to uważnie po to, żebyś nie miał żadnych wątpliwości.
playin order to po to, żeby
playYou have to learn another language in order to get a better job. Musisz się uczyć innego języka po to, żeby dostać lepszą pracę.
playto żeby
playThey went to the basement to check what was going on. Poszli do piwnicy, żeby sprawdzić, co się dzieje.
Komentarze (1)

wow! tego mi było trzeba;) ostatnio się zastanawiałem jak użyć "żeby" w takiej formie! wielkie dzięki!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.