Concession Linking Words

Spójniki wprowadzające kontrast do zdania - Concession Linking Words, wprowadzają zdania okolicznikowe przyzwolenia. Używamy ich wtedy, gdy chcemy odnieść do siebie dwa fakty, które zdają się być przeciwstawne:

playalthough chociaż
playWe had a great time there, although it was raining most of the time. Świetnie się tam bawiliśmy, chociaż przez większość czasu lało.

REKLAMA
REKLAMA

playbut ale
playI want to visit Chile but I haven't saved enough money yet. Chcę zwiedzić Chile ale nie nazbierałam jeszcze wystarczająco dużo pieniędzy.
playeven though chociaż/ pomimo że
playI know I would like China even though I don't support their political system. Wiem, że podobałoby mi się w Chinach, pomimo że nie popieram ich systemu politycznego.
playhowever pomimo to/ mimo tego
playShe doesn't like him. However, she helps him if he needs it. Ona go nie lubi. Mimo tego pomaga mu, gdy on tego potrzebuje.
playon the other hand z drugiej strony
playI know it is expensive. On the other hand, it will serve us for years. Wiem, że to jest drogie. Z drugiej strony będzie nam służyło przez lata.

REKLAMA
REKLAMA

playthough chociaż/ pomimo tego, że
playI watched the movie though it was boring. Obejrzałam ten film chociaż był nudny.
playwhereas/while a/podczas gdy
playHer boyfriend likes active holidays whereas/while she could only walk to and from the beach. Jej chłopak lubi aktywny wypoczynek, podczas gdy ona mogłaby chodzić jedynie na plażę i z powrotem.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Uwielbiam waszą stronkę, bardzo dużo można się z niej nauczyć!
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na jeden mały błąd w polskim tłumaczeniu. W tabelce z "even though" napisaliście, że to znaczy: chociaż/pomimo, że. Przecinek dajemy przed wyrażeniem "pomimo że", "mimo że", "mimo iż", natomiast tych dwóch wyrazów nie oddzielamy od siebie.
Pozdrawiam gorąco i życzę miłego dnia :D

Postaw nam wirtualną kawę