Time Linking Words

Spójniki wprowadzające zdania okolicznikowe czasu - Time Linking Words - czyli takie, z których dowiadujemy się, kiedy coś się wydarza lub jak długo trwa:

playafter po (czymś)
playAfter she had eaten those nuts she was sick. Po zjedzeniu tych orzechów było jej niedobrze.

playas w momencie, gdy
playI broke my leg as I was learning to ski. Złamałem nogę gdy uczyłem się jeździć na nartach.
playas soon as jak tylko (moment po czymś)
playAs soon as we left it started raining. Jak tylko wyjechaliśmy to zaczęło padać.
playbefore przed, zanim
playI had closed all windows before I left. Zamknęłam wszystkie okna zanim wyszłam.
playonce jak tylko/kiedy, gdy
playOnce you have learned to ride a bike you never forget it. Gdy nauczysz się jazdy na rowerze, to nigdy tego nie zapomnisz.

playsince od (czasu jak)
playI haven't seen him since we argued. Nie widzialam go od czasu jak się pokłóciliśmy.
playuntil (till) aż, aż do (czasu jak)
playI have to wait until they take the plaster off. Muszę poczekać mi zdejmą gips.
playwhen gdy, kiedy, jak
playWhen you finish switch the computer off. Kiedy skończysz, wyłącz komputer.
playwhenever za każdym razem gdy
playWhenever I see this poor dog I feel sorry. Za każdym razem, gdy widzę tego biednego psa jest mi przykro.
playwhile podczas gdy, w tym samym czasie gdy, gdy
playCan you walk the dog while you go shopping? Możesz wyprowadzić psa gdy będziesz wychodzić po zakupy?

Powyższe słówka mogą łączyć zdania w różnych czasach, pamiętać trzeba jednak, że po żadnym z nich NIE może wystąpić forma czasu przyszłego will, nawet jeśli logika (a polskie tłumaczenie z całą pewnością) sugerowałaby takie użycie.

playI have to wait until they take the plaster off.

Wiadomo, że 'zdjęcie gipsu' odnosi się do przyszłości, jednak po każdym z tych spójników wymagane jest użycie czasu teraźniejszego* - a więc they take the plaster off a nie they will take the plaster off.

* wtedy, gdy zdanie odnosi się do przyszłości. Najczęściej jest to Present Simple, ale w niektórych zdaniach bardziej pasuje Present Continuous lub Present Perfect:

playWill you keep an eye on the soup while I'm washing the baby?
playI won't start the meeting until everyone has calmed down.

W przykładzie u góry podkreślamy ciągłość czynności, stąd Present Continuous, a w zdaniu na dole chcemy zaznaczyć, że czynność ma być zakończona, dokonana (najpierw się uspokoicie, a potem zacznę spotkanie), dlatego wyrażamy ją w Present Perfect.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (4)

W którym rozdziale znajdują się informacje dotyczące Dispite? Nie mogę znaleźć, byłabym wdzięczna za wskazówkę.

pamiętać trzeba jednak, że po żadnym z nich NIE może wystąpić forma czasu przyszłego will

Past Simple

Skoro wymagany jest czas Present Simple to dlaczego w drugim zdaniu jest I learned to ski? Na moją logikę powinno być I was learning to ski, ale wg zasady I learn to ski.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.